امروز: شنبه، 22 مرداد 1401

شرکت فشارشکن

خوش آمدید


چادر مسافرتی 11 کاره دو و نیم کیلویی


تحقیقات و اختراعات تقاضا محور

 چادر 8 نفره یازده کاره 5/2 کیلویی با CD نصب 

گواهی نامه ثبت اختراع:
 
 چادر 4 نفره :پشه بند 8 نفره :بارون گیر و نمد مانند :


کیسه خواب 2 نفره زیر انداز :
به حالت قایق :


جلیقه نجات : اگر سوراخ شود در آب فرو نمی رود:


چادر اتاق ماشین :


قابلیت ها :
 1) کیسه خواب 2 نفره 
 2) زیر انداز
 3) برانکارد
 4) جلیقه نجات 
 5) ننی درختی 
 6) بارون گیر و نمد مانند
 7) چادر 8 نفره 
 8) قایق
 تصاویر در توضیحات چادر 11 کاره آورده شده است. کیسه خواب 4 تا 5 کاره :
 کیسه خواب تک نفره 


 چادر و کیسه خواب 8 نفره میل از رو 6 تا 8 کاره 
 چادر 8 نفره :