امروز: شنبه، 22 مرداد 1401

شرکت فشارشکن

خوش آمدید


پرت سنج آب و گاز گواهی نامه ثبت اختراع

توضیحات مربوط به دستگاه :
 
شرکت های آب و فاضلاب و گاز دچار مشکلی هستند و آن نشت در اثر پوسیدگی شبکه و یا به هر دلیل دیگر که اعلام میدارد در شبکه پرت وجود دارد که تا 30 الی 40 درصد در آب و میلیون ها متر مکعب در گاز که در هر دو با روشی خاص صورت می گیرد . برای مثال در آب با تطبیق شماره کنتور حجمی با کنتور های منازل پرت را مشخص می کند اما جایگاه آن مشخص نیست . این دستگاه با روشی خاص پرت را کوچه به کوچه مشخص می کند.